Verouderde browser. Houd voor een betere ervaring je browser up to date.

23 06 07 Aertssen Smeyers Royerssluis 00329

Dieptebronnen

Voor diepe en grote bouwprojecten biedt Smeyers' bemaling met dieptebronnen een robuuste oplossing voor het efficiënt verlagen van de grondwaterstand. Ontdek hoe deze geavanceerde techniek bijdraagt aan het succes van uw ondergrondse bouwwerkzaamheden.

Wat zijn Dieptebronnen in Bronbemaling?

Dieptebronnen zijn een specifieke vorm van bronbemaling die gebruikt wordt om diepe grondwaterverlagingen te realiseren bij grote bouwprojecten zoals ondergrondse parkeergarages, tunnels, en stedelijke bouwontwikkelingen. Bij deze methode wordt een boorgat geboord tot op een diepte van 20 tot 30 meter onder het maaiveld, waarin een PVC-filter wordt ingebouwd en omgeven door filtergrind. Een onderwaterpomp wordt in de bron geplaatst om het grondwater op te pompen. Deze techniek is geschikt voor dieptes vanaf 4 meter en kan in principe tot elke gewenste diepte worden toegepast.

Risicobeoordeling en Beschermingsmaatregelen

Bij het gebruik van dieptebronnen is de invloed op de grondwaterstand groter, waardoor er ook meer risico is op nadelige effecten op de omgeving. Om deze reden voert Smeyers altijd een grondig vooronderzoek uit om de risico's te beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar de bodemgesteldheid, de nabijheid van omliggende structuren, en andere relevante factoren. Op basis van deze beoordeling worden de nodige beschermingsmaatregelen genomen om de integriteit van omliggende gebouwen en infrastructuur te waarborgen.

Combinatie met Retourbemaling

Een van de manieren om risico’s op schade aan de omgeving te beperken is door dieptebronnen te combineren met retourbemaling. Door een deel van het opgepompte grondwater terug in de grond te infiltreren via retourbronnen, blijft de grondwaterstand in kritieke zones stabiel. Deze combinatie is met name nuttig in dichtbebouwde gebieden, waar het essentieel is om de impact op nabijgelegen structuren te minimaliseren. Bij Smeyers wordt deze combinatietechniek vakkundig toegepast om een veilige en efficiënte grondwaterbeheersing te waarborgen.