Verouderde browser. Houd voor een betere ervaring je browser up to date.

23 06 07 Aertssen Smeyers Royerssluis 00481

Retourbemaling

Bescherm uw bouwproject en de omliggende structuren met Smeyers’ gespecialiseerde retourbemaling diensten. Door het nauwkeurig reguleren van grondwaterstanden, zorgen we ervoor dat uw bouwterrein stabiel en veilig blijft. Ontdek hoe retourbemaling een cruciale rol speelt in het succes van uw project.

Bescherming tegen ondergrondse risico's

Retourbemaling is een essentiële techniek in de bouwsector, vooral wanneer er een aanzienlijke verlaging van het grondwater nodig is.

Bij bepaalde projecten kan een aanzienlijke verlaging van het grondwater in combinatie met een weinig draagkrachtige ondergrond leiden tot bodemzettingen, wat vervolgens schade kan veroorzaken aan nabijgelegen structuren. Retourbemaling wordt gebruikt om deze risico's te beheersen en de integriteit van de bebouwing te waarborgen.

Het proces van retourbemaling

Smeyers' deskundige toepassing van retourbemaling omvat het opnieuw infiltreren van een deel van het opgepompte grondwater terug in de ondergrond nabij de structuren die beschermd moeten worden. Dit gebeurt via retourbronnen, waardoor de grondwaterstand in de kritieke zones op een natuurlijk peil blijft. Hierdoor worden zettingen van de bodem voorkomen, wat essentieel is om schade aan nabijgelegen bouwwerken te voorkomen.

Uitvoering door Smeyers

Bij Smeyers combineren we technische expertise met geavanceerde apparatuur om retourbemaling efficiënt en veilig uit te voeren. We begrijpen het belang van het beschermen van de infrastructuur en de omgeving tijdens bouwprojecten, dat er binnen de vergunningseisen gewerkt kan worden, dat de grondwaterreserves gevrijwaard blijven, er geen verplaatsing plaatsvindt van mogelijke verontreiniging, etc.

Daarom werkt ons team nauwgezet om ervoor te zorgen dat retourbemaling op maat wordt toegepast, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het terrein en de omliggende structuren.